Filosoofia

Aikido on suhteliselt uus võitluskunst, mis moodustus 1920`l aastatel, kui aikido looja Morihei Ueshiba (O-sensei) hakkas arendama edasi varemõpitut ja kogetud loomingut, mille ta hiljem nimetas aikidoks.

Aikido tähendus tõlkes võib olla "harmoonilise jõu tee" või "tee (do) harmooniani (ai) eluenergia (ki) kaudu"

Aikido`t tähistavad ideogrammid-sümbolid (kanji) on üles ehitatud sümbolitest ja mõiste elementidest, mis loob ühtse mõiste neile, kes on võimelised neist aru saama.

合  Ai - harmoonia
ai tähendab sobivust, kooskõlas olemist millegagi. Kanjimärgi alumised jooned kujutavad suud või teekannu avaust. Ülemised kolm joont moodustasid originaalis kaant või sulgurit. Nende kahe kombinatsioon tähendab kahte vastandlikku nähtust või asja, mis omavahel harmoniseeruvad või kokku sobivad, nagu näiteks teekannu kaan, kork pudeli peal, sulgur avause ees, sõda ja rahu jne.

気  Ki - spirit, vaim
Jaapani Ki sümbol on tulnud Hiina karakterist Qi - aur, mis on üles ehitatud elementidest ja mis kujutavad päikest ja tuld, auru tekke alused. Ülemised kolm joont märgivad keevast tila ja käepidemega riisipotist väljuvaid auru pilvi. Rist poti sees kujutab nelja erineva peaga riisi vart. Need elemendid koos moodustavad sümboli, mis väljendab auru, hingamist või vaimu, elavust, hinge (spirit).

道  Do - tee, suund, rada
Sümboli elemendid kujutavad inimese peas olevaid juukseid ja mööda jalgrada (või ruudustikku sillutatud teed) kõndivaid jalgu. Elementide kombinatsioon kujutab mööda teed kõndijat. Do tänapäeval märgib teed või rada sõnalises tähenduses. Laiendatult võib see tähendada ka õppimistsüklit või arenguteed, nädalast puhkust-taastumistsüklit (rekreatsiooni) või eluteed.

Morihei Ueshiba eesmärgiks oli luua kunst, mis õpetaks harjutajat elama kooskõlas endaga ja ennast ümbritseva maailmaga. Siit tulenevalt võitleb iga harjutaja vaid iseendaga ja areneb edasi partneri abil. Egoistlik, ennast näidata püüdev harjutamine viib kokkuvõttes enesehävitamiseni ja tarbetu jõu näitamiseni.

Enesekaitse Aikidos
Enesekaitse kunstina toonitab Aikido, et rünnatav omab õigust (ja loomulikult ka instiktiivset reaktsiooni) kaitsta ennast agressiooni vastu. Küsimus on vaid, kuidas ennast kaitsta? Kaitse sõltub isiku enda arengust. Primitiivsel tasandil (nii vaimses kui füüsilises mõttes), võib rünnatav reageerida ründele ebaadekvaatselt ja -efektiivselt; ettevalmistuse puudumisel võib ta põhjustada ettearvamatut kahju ründajale (mis hiljem muutub kahetsuseks või eneseõigustuse otsimiseks enese või teiste silmis).

Tehniliselt võib ära õppida surmavaid enesekaitse tehnikaid ja külmavereliselt ründajat vigastada, kui mitte tappa. Tänapäeva ühiskond paraku ei luba selliselt oma liikmetega karistamatult käituda ja vale reageering rünnakule toob endaga kaasa vastutuse (nii õigusliku kui moraalse).

Aikido rakendamise eesmärk on neutraliseerida rünnak puhtalt ja kiirelt koos tunnetava kontrolliga rünnaku ja selle momendi üle - siit ka põhimõte, et efektiivne enesekaitse saab võimalikuks, põhjustamata ründajale tarbetuid vigastusi.

Teiste sõnadega, Aikido ütleb, et ennast võib ja peab kaitsma ning selleks tuleb pidevalt ja pühendunult harjutada, et seda efektiivselt teha. Aikido ütleb ka, et tuleb olla vastutav oma tegude eest ja mitte põhjustada asjatuid kahjustusi ründajale.

Aikido salajane tähendus
Tee poeetilised Laulud
Redigeerinud Seiseki Abe
Kisshomaru Ueshiba üldise järelvalve all

Okui - Saladused
Bu, kõige oleva juur, on meie rahva rajamise suur hing. See bujutsu kui osana Ülimast Teest (kodo), treenib meid nii kehas kui hinges, et saavutada Yamoto-damashii (Jaapani hing) võitlushinge (buki) AIKI (harmoonias ki)kasutamise ja rohke hulga diivadega (Yorozu no kami). Seega me treenime ühendamaks siira hinge tõde, õnne ja ilu. Bu rajab siiraid inimesi, kes kel pole vähimatki nõrka kohta või avaust, kuna nemad on täielikult ühendanud oma hinge ja oma mõtte. Seega meie eesmärk on vastastikuselt (meid endeid) harida nii näilikus maailmas kui olemuslikus maailmas niiviisi võtta võimust üle selle tänase maailma ja tuua täiusliku harmoonia ning ilu juurde (meie) Yamoto-damashii (Jaapani hing).

Kitsamas mõttes tähendab see, et me peame tegema oma kehadega rasket füüsilist treeningut (shugo), kui samas meie kokoro (hing/ mõte) püsib alati tühjana mis tähendab olla “otsija” (shugo-sha)

Laiemas mõttes tähendab see üheks saamist Üleva Jumalusega. Kõige tähtsaim Bu seadus on vajadus shugyo järele mis hoolitseb põhialuste eest väljendamaks Ootamatu Armastuse Püha Ainsust kõige selle eest mis on silmnähtav selles maailmas